FAQ opdrachtgevers


Werkt Doordoeners op een veilige manier tijdens de Coronamaatregelen (COVID-19)?

Doordoeners volgt te allen tijde de RIVM-richtlijnen om veilig werken voor onze uitzendkrachten, klanten, leveranciers en eigen medewerkers te waarborgen. Ter aanvulling volgen wij de DOORZAAM-richtlijnen die speciaal vanuit de RIVM-richtlijnen zijn opgezet voor de uitzendbranche. Meer weten? Ga naar de pagina's van www.doorzaam.nl voor de voorschriften.

https://www.doorzaam.nl/werksi...https://www.doorzaam.nl/filead...

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden van Doordoeners vinden?

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website https://www.Doordoeners.nl/alg...

Wat houdt de ABU-cao en de Wet Arbeidsmarkt in Balans bij Doordoeners in?

Doordoeners kent de bijzonder wet- en regelgeving die gelden voor AOW-gerechtigde medewerkers. Een voorbeeld hiervan is de Wet Arbeidsmarkt in Balans deze is sinds 2020 volledig van kracht. Deze wet regelt onder meer de arbeidsverhouding tussen uitzendbureau en uitzendkracht. De arbeidsverhouding wordt vastgelegd in een uitzendovereenkomst.

Heeft een AOW-gerechtigde recht op een transitievergoeding?

Als de AOW-gerechtigde wordt ontslagen op het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt of daarna, heeft de AOW-gerechtigde geen recht op een transitievergoeding. Lees hier verder op de website van Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/o...

Wanneer factureert Doordoeners?

De uitzendkracht werkt op uitzendbasis. Dit betekent dat alleen de gewerkte uren worden uitbetaald en gefactureerd. Een bevoegd persoon binnen je bedrijf controleert de urendeclaratie via de website. Wanneer de urendeclaratie is geaccordeerd zal dezelfde week het salaris uitbetaald worden en de factuur worden verstuurd.

Hebben jullie een Verwerkersovereenkomst (AVG)?

Wanneer je klant bij ons bent is het niet nodig om een verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan. Je bent immers geen ‘verwerker’ in opdracht van Doordoeners (verwerkersverantwoordelijke).
Gebruik je echter een systeem van Doordoeners waarin je persoonsgegevens van onze uitzendkrachten kan verwerken, dan kan het zo zijn dat je samen met ons ‘verwerkersverantwoordelijke’ bent.
In dit geval kunnen wij na overleg met jou een aanvullende overeenkomst opzetten op basis van artikel 18.3 NBBU Algemene Voorwaarden. Zie hierover: https://www.Doordoeners.nl/alg...
Wil je hier meer over weten? Wij vragen je dan een verzoek in te dienen info@Doordoeners.nl of contact op te nemen met je relatiebeheerder.

Een verwerkersovereenkomst is een verplichte overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Je bent als inlener/opdrachtgever van Doordoeners geen verwerker.
Een verwerker is een organisatie waarvan de dienstverlening voornamelijk ziet op het verwerken van persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke. Daarbij heeft de verantwoordelijke zeggenschap over de wijze van verwerking, de verwerker niet. Handzaam criterium om dit te bepalen, is wie het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt.
Als inlener verwerk je geen gegevens in opdracht van Doordoeners. Je bepaalt zelf het doel en met welke middelen je de gegevens verwerkt. Je bepaalt zelf met welk systeem dit gebeurt, welke gegevens je registreert en welke werkwijze daarbij hoort. Je legt ten aanzien daarvan geen verantwoording aan ons af. Je bent dus zelf, evenals Doordoeners, verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De definitie van verwerker volgens de AVG, art. 4 sub 8:
"Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt."

In de memorie van toelichting (‘MvT’) bij de Wbp uitleg over het bewerkersbegrip:

MvT Wbp (II), p. 61:
"De bewerker verwerkt gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, dat wil zeggen overeenkomstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke) verantwoordelijkheid."

MvT Wbp (II), p. 61:
"Daarnaast beperkt de bewerker zich tot het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap te hebben over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van de opslag van de gegevens enz. Zou hij immers deze zeggenschap wel verwerven dan dient hij als verantwoordelijke te worden aangemerkt."

MvT Wbp (II), p. 62:
"Het bewerkersbegrip is in principe van toepassing op verschillende vormen van dienstverlening. Uitgangspunt is daarbij dat de dienstverlening betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens. Zodra de gegevensverwerking een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening, is de dienstverlener daarvoor zelf verantwoordelijk."

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/d...
https://autoriteitpersoonsgege...

Waar kunnen wij administratieve gegevens en documenten vinden van Doordoeners?

Doordoeners BV

KVK-nummer: 78692334

Van Nelleweg 1

3044 BC

Rotterdam

tel:088-8448201

Wat is de betalingstermijn bij Doordoeners?

Doordoeners hanteert een betalingstermijn van twee kalenderweken. Ook bieden wij de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Bij automatisch incasso is het betalingstermijn 30 dagen. Automatische incasso kun je aanvragen bij de Financiële Afdeling van Doordoeners. Stuur een e-mail naar info@Doordoeners.nl met jouw verzoek of neem contact met ons op via 088-844 82 01 en vraag naar de Financiële Afdeling.

Hoe kan ik een klacht aan jullie doorgeven?

Doordoeners doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze diensten of dienstenverlening. Het spreekt voor zich dat je jouw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen jouw klacht zorgvuldig. Doordoeners probeert klachten binnen tien werkdagen af te handelen. Je kunt contact opnemen via 088-844 82 01 of mailen naar info@doordoeners.nl